Puly có cán

Contact

Code Number: Updating

Brand: AELAB

Purpose:

  • Pulley có cán dài 13cm
  • Đường kính Pulley 50mm
  • Chất liệu: Kim loại

Pulley có cán dài 13cm

Đường kính Pulley 50mm

Chất liệu: Kim loại