Nam châm thẳng

Contact

Code Number: Updating

Brand: AELAB

Purpose:

  • Dùng để cho các thí nghiệm về từ học.

Nam châm thẳng, được sơn 2 đầu xanh đỏ

Chất liệu Ferrit

Kích thước: Khác nhau